Nasz model

Nasz model

Działalność

THOR® wspiera Swoich klientów elastycznymi i innowacyjnymi koncepcjami.Entuzjazm i kwalifikacje zostały połączone z mobilnością i nowoczesnym wyposażenie, co stanowi jądro naszej działalności.

Stosunki z klientami

Jako kient THOR®`a może Pan/Pani liczyć na wartościowe i partnerskie stosunki. Z zaangażowaniem i otwartością spełniamy aktualne i przyszłe wymagania Naszych kilentów, w celu stworzenia wzajemnych wartośi.

Stosunki z pracownikami

Jako pracownik firmy THOR® Jesteś częścią rodzinnej działalności, dla której wpieranie Twojej osoby znajduje się w centralnym punkcie. W związku z tym jesteśmy zawsze blisko, żyjemy w harmonii, z szacunkiem i z wzajemnym zrozumieniem oraz wspieramy się we wszystkich okolicznościach życiowych.

Bezpieczeństwo działalności i miejsca pracy

Z wielką pasją i odwagą tworzymy świadomie przyszłościowe koncepcje rozwojowe oraz nowoczesne programy edukacyjne i szkoleniowe. Powyższe działania spełniają nowoczesne zapotrzebowania obecnych klientów i zapewniają bezpieczeństwo pracy dziś i jutro.

Związek z partnerami na zewnątrz

W Naszych długoterminowych działaniach partnerskich cechujemy się przejrzystością, uczciwością i zaufaniam. Dodatkowo przywiązujemy dużą wagę do niezawodności, trwałości i jakości.

Związek ze środowiskiem i przyrodą

Świadomie i odpowiedzialnie radzimy sobie  z Naszymi zasobami. Zwracamy uwagę na równowagę gospodarki i ekologii.

Wizja firmy THOR®-Vision

Wspólnie, silnie i swobodnie rozwijamy Nasz potencjał w stale zmieniającym się świecie pracy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wielu możliwości i tworzymy stabilne i trwałe środowisko pracy, w którym ludzie mogą czuć się zrealizowani. Świadomie zwracamy uwagę na to co znajduje się na zewnątrz i wewnątrz i dopasowujemy do tego Nasze zasoby i odpowiednie strategie zgodne z obecnym duchem czasu.