Zrównoważony rozwój w firmie THOR®

Zrównoważony rozwój w firmie THOR®

Aby środowisko i zasoby naturalne były jak najlepiej chronione, pracownicy firmy THOR® są motywowani do redukcji lub likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Wiąże się to z ograniczeniem generowania odpadów, wykorzystywaniem papieru z recyklingu do broszur przedsiębiorstwa, przydzielaniem samochodów służbowych grupom pracowników (zamiast pojedynczym osobom) oraz stosowaniem jak najmniejszej ilości materiałów szkodliwych.

Nasza polityka bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska

Pewność i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo instalacji i maszyn oraz profilaktyka przeciwwypadkowa to podstawowe wartości firmy THOR®, służące zapewnieniu ochrony pracy naszych pracowników oraz stabilności i jakości dla klientów. Wszyscy pracownicy przechodzą regularne szkolenie w zakresie techniki ochrony pracy i są motywowani do przedstawiania własnych propozycji dotyczących zabezpieczenia przed wypadkami i szkodami. Tylko przez odpowiednie obchodzenie się z ryzykiem roboczym, można stale ulepszać bezpieczeństwo pracy.

Ochrona zdrowia dla wszystkich.

Dbanie o pracowników wpływa nie tylko ich wydajność, ale też stan zdrowia. A tylko zdrowy pracownik może optymalnie pracować na rzecz naszych klientów, przyczyniając się tym samym do sukcesu THOR® i zabezpieczenia naszych miejsc pracy. Na profilaktykę zdrowotną składają się regularne kontrole zdrowia i badania, stosowanie wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej i szkolenia w zakresie materiałów szkodliwych dla zdrowia.

Ochrona środowiska to ochrona pracy.

Aby środowisko i zasoby naturalne były jak najlepiej chronione, pracownicy firmy THOR® są motywowani do redukcji lub likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Wiąże się to z ograniczeniem generowania odpadów, wykorzystywaniem papieru z recyklingu do broszur przedsiębiorstwa, przydzielaniem samochodów służbowych grupom pracowników (zamiast pojedynczym osobom) oraz stosowaniem jak najmniejszej ilości materiałów szkodliwych dla środowiska.