Zrównoważony rozwój w firmie THOR®

Zrównoważony rozwój w firmie THOR®

Aby środowisko i zasoby naturalne były jak najlepiej chronione, pracownicy firmy THOR® są motywowani do redukcji lub likwidacji oddziaływania na środowisko. Wiąże się to z ograniczeniem generowania odpadów, wykorzystywaniem papieru z recyklingu do broszur przedsiębiorstwa, przydzielaniem samochodów służbowych grupom pracowników (zamiast pojedynczym osobom) oraz stosowaniem jak najmniejszej ilości materiałów szkodliwych dla środowiska.

Nasza polityka bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska

Pewność i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo instalacji i maszyn oraz profilaktyka przeciwwypadkowa to podstawowe wartości firmy THOR®, służące zapewnieniu ochrony pracy naszych pracowników oraz stabilności i jakości dla klientów. Wszyscy pracownicy przechodzą regularne szkolenie w zakresie techniki ochrony pracy i są motywowani do przedstawiania własnych propozycji dotyczących zabezpieczenia przed wypadkami i szkodami. Tylko przez odpowiednie obchodzenie się z ryzykiem roboczym, można stale polepszać bezpieczeństwo pracy.

Ochrona zdrowia dla wszystkich.

Dbanie o pracowników wpływa nie tylko ich wydajność, ale też stan zdrowia. A tylko zdrowy pracownik może optymalnie pracować na rzecz naszych klientów, przyczyniając się tym samym do sukcesu THOR® i zabezpieczenia naszych miejsc pracy. Na profilaktykę zdrowotną składają się regularne kontrole zdrowia i badania, stosowanie wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej i szkolenia w zakresie materiałów szkodliwych dla zdrowia.

Ochrona środowiska to ochrona pracy.

Aby środowisko i zasoby naturalne były jak najlepiej chronione, pracownicy firmy THOR® są motywowani do redukcji lub likwidacji oddziaływania na środowisko. Wiąże się to z ograniczeniem generowania odpadów, wykorzystywaniem papieru z recyklingu do broszur przedsiębiorstwa, przydzielaniem samochodów służbowych grupom pracowników (zamiast pojedynczym osobom) oraz stosowaniem jak najmniejszej ilości materiałów szkodliwych dla środowiska.

Data protection
We, the THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
Data protection
We, the THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: